Heb jij een visuele voorkeur voor leren?

Aanvinken wat van toepassing is.
Denkt primair in beelden (onthoudt beelden beter dan gesproken tekst).
Kijkt omhoog (of vooruit) bij het beantwoorden van open vragen (ziet hem of haar denken).
Leert top-down (heeft een totaalbeeld nodig om het te snappen).
Begrijpt moeilijkere lesstof en haakt af bij eenvoudig stampwerk en herhaling.
Kan beter rekenen dan het automatiseren van sommen.
Legt (makkelijk) verbanden.
Bedenkt bijzondere oplossingen voor problemen (eigen wijs-heid).
Problemen met het vasthouden van een pen en/of slecht handschrift (voorkeur toetsenbord).
Moet instructies vaak horen voordat taken kunnen worden uitgevoerd.
Haalt goede en slechte cijfers door elkaar. Onevenwichtige ontwikkeling.
Is een laatbloeier.
Ordent en organiseert op geheel eigen wijze (slaat soms stappen over).
Is creatief, ambachtelijk, technologisch, emotioneel of spiritueel begaafd.
Erfelijk: Een van de ouders herkent zichzelf als beelddenker (je hoeft geen leerproblemen te hebben gehad).
Vorige
Volgende

Heb je wel/geen leerproblemen?

Aanvinken wat van toepassing is.
Vorm van dyslexie: extra hulp biedt nauwelijks vooruitgang.
Spiegelen letters b=d=p=q
Leest kleine woordjes niet zoals: de, het, een..
Radend lezen: leest trottoir, zegt stoep.
Fonetisch schrijven (schrijven zoals je het hoort, stasjon i.p.v. station).
Leesproces komt niet op gang. Leest heel langzaam.
Dyscalculie (Inzichtelijk rekenen is voor beelddenkers moeilijk te volgen, niet top-down).
Draait cijfers om: 25 wordt 52.
Moeite met het automatiseren van tafels.
Moeite met taken in juiste volgorde maken (planning en organisatie).
Grote discrepantie (kloof) tussen verbaal en performaal (intelligentie onderzoek).
Begrijpt de lesstof wel of niet (tot het ‘kwartje’ valt).
Vorige
Volgende

Creatief en gezellig druk

Aanvinken wat van toepassing is.
Driedimensionaal denken (vaak spiegelen van letters/cijfers b-d).
Is technisch, muzikaal of artistiek aangelegd.
Geen overzicht, moeite met plannen en/of tijdsbesef.
Impulsief gedrag, eerst doen en dan denken.
Kan niet stil zitten, wiebelt veel.
Speelt graag games op de computer of op jonge leeftijd met Lego e.d.
Is overweldigend aanwezig binnen een groep.
Bepaalt de spelregels en wil graag winnen.
Vaak druk en onrustig in het hoofd.
Snel uitgekeken bij het uitvoeren van saaie, trage karweitjes?
Vorige
Volgende

Rechtlijnige denker

Aanvinken wat van toepassing is.
Leert het best door verbanden te zien. Zoekt naar verbanden.
Herinnert gebeurtenissen gedetailleerd (zelfs van jaren geleden).
Moeite met veranderingen (bijvoorbeeld in dagprogramma).
Houdt veel van de computer.
Is technologisch begaafd.
Denkt zwart-wit. Neemt instructies letterlijk (bijvoorbeeld moeite met spreekwoorden).
Fotografisch geheugen (goed in memory).
Kan emoties moeilijk verwoorden.
Werkt liever alleen dan in een groep.
Houdt van feiten. Wil weten waar hij/zij aan toe is.
Vorige
Volgende

Fantasierijk en dromerig

Aanvinken wat van toepassing is.
Kan tijdens een gesprek afdwalen door eigen gedachtes.
Vergeet vaak afspraken of spullen (gymtas).
Heeft een ander tijdsbesef, komt vaak te laat.
Gaat snel van de ene interesse naar de andere.
Heeft een levendige fantasie en denkt niet binnen kaders.
Gebruikt speelgoed of materiaal op een originele manier.
Treedt niet op de voorgrond.
Hyperfocus als iets echt boeit.
Houdt van fantasierijke verhalen.
Is creatief begaafd.
Vorige
Volgende

Hoogsensitief

Aanvinken wat van toepassing is.
Is erg gevoelig voor de houding van de leraar.
Zit vaak te dagdromen in de klas.
Houdt niet van labeltjes in kleding, draagt zachte stoffen.
Hoort, voelt, ziet alles (hoogsensitief).
Vindt intuïtief de juiste oplossing (slaat daarbij stappen over).
Is emotioneel of spiritueel begaafd.
Voelt wat anderen voelen.
Vaak verkouden, last van allergie, astma of veel oorontstekingen (gehad).
Kan angstig reageren in drukke onoverzichtelijke ruimtes.
Raakt van slag als iemand ongelukkig is.
Vorige